Cardiocast-aflevering 2

CardioCast: inspirerende visies over de toekomst van de cardiovasculaire zorg

Redactioneel Amgen B.V. – 22 juli 2021

Hoe ziet de cardiovasculaire zorg van de toekomst eruit? Wat kan er beter en wat wordt het doel? Met welke bestaande mogelijkheden kan invulling worden gegeven aan de doelen van de toekomst? En hoe kosten te reduceren? In de podcastserie ‘CardioCast’, worden deze vragen voorgelegd aan diverse zorgprofessionals en een patiënt. Een inspirerende podcastserie over de staat en toekomst van de eerstelijns en tweedelijns cardiovasculaire zorg.

Beluister HIER de tweede aflevering ‘Het perspectief van de patiënt’. 

 

Het perspectief van de patiënt omtrent cardiovasculaire zorg.

In aflevering 2 van de podcastserie CardioCast staat het perspectief van de patiënt centraal.

Ervaringsdeskundige Gerald Rijks vertelt over wat hem zoal overkwam en deelt verschillende ervaringen met zorg en ondersteuning, vanuit zowel de eerste als tweede lijn. Ook heeft hij ideeën en wensen over zorg die het voorkomen van cardiovasculaire events aangaat. 

Jurist Gezondheidsrecht, verpleegkundig specialist AGZ en beleidsmedewerker bij NZa Aliënde van Goor bespreekt hoe een patiënt op basis van eerder ervaringen en pogingen, om hardnekkig gedrag te veranderen, opnieuw te motiveren is tot positieve leefstijlveranderingen. 

Internist, nefroloog en vasculair geneeskundige Willem Bax belicht het belang van een zorgvuldige diagnose, afgewogen adviezen en een persoonlijke brief van de medisch specialist aan de patiënt.

 

NL-REP-0721-00021