'Mensen met diabetes type 2 hebben baat bij time-restricted eating'