Advies Gezondheidsraad: uitbreiding doelgroepen griepvaccinatie

De Gezondheidsraad stelt voor 7 nieuwe doelgroepen toe te voegen de griepvaccinatie. Later dit jaar beslist het ministerie van VWS of het Gezondheidsraadadvies officieel wordt overgenomen. Toch wil het ministerie van VWS wil het voor deze patiënten mogelijk maken zich ook dit jaar te laten vaccineren. LHV, NHG, SNPG en RIVM hebben gezocht naar een werkwijze die de huisarts zo min mogelijk belast.