Weinig nieuw beleid gepresenteerd op Prinsjesdag

In de Miljoenennota die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag schetst het ministerie van VWS de plannen voor de zorg. Er wordt weinig nieuw beleid aangekondigd, maar vooral verwezen naar het Integraal Zorgakkoord en akkoorden over andere zorgdomeinen, zoals over preventie en ouderenzorg. De LHV heeft voor u een korte analyse gemaakt van de plannen die de huisartsenzorg raken.