Grote gezondheidsuitdagingen vragen om mondiale aanpak

Op 30 mei kwamen in Leiden internationale experts en politici samen om mondiale gezondheidsvraagstukken te bespreken. Er werden levendige discussies gevoerd over gelijke toegang tot vaccins wereldwijd en diversiteit binnen klinisch onderzoek. Ook zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten gedeeld, zoals over de verschillen in vaccinrespons tussen Afrikanen en Europeanen. De conclusie van deze dag is duidelijk: wereldwijde samenwerking en innovatief onderzoek is de sleutel tot het oplossen van de grootste gezondheidsuitdagingen van onze tijd.