NHG: ‘Overweeg budesonide bij milde covid-19’

Inhalatiecorticosteroïden zoals budesonide kunnen worden overwogen bij patiënten van ? 65 jaar of bij patiënten van 50-64 jaar met comorbiditeiten die met milde tot matige covid-19-klachten...