Vrouwen checken hun gezondheid te weinig (en weten niet hoe)

Borstkanker treft een op de zeven vrouwen. Ook een hoge bloeddruk, die weer kan leiden tot hart- en vaatziekten, treft veel vrouwen. Toch controleren de meeste Nederlandse vrouwen hun bloeddruk en borsten te weinig. En áls ze dat doen, weten ze vaak niet hoe dat moet.