Huisartsen in gewetensnood door vaccineren alleroudsten

De roep om eerst jongere senioren in te enten wordt luider. Acht huisartsen pleiten daarvoor in Trouw. De alleroudsten voor laten gaan, strookt niet met hun eed, vinden ze.