Over hoofdpijndossier stikstof blijft het in de formatie opvallend stil

De kabinetsformatie belooft spannend te worden. Er zijn diverse ingewikkelde kwesties die de onderhandelende partijen verdelen. Vandaag probleem 2: stikstof.